Zer egin du Euskaik azkenengo bi asteetan?

Duela bi aste, Trebegaiaketik trebeak-era igaro ginen, eta asabak, moniak eta adarrak festa eder batean elkartu ginen. Bere adarraren metodologia lantzen jarraitzen dute Azkarrak, karguetan banaturik. Oinarinak Sastrakako baratzera egindako bisitarekin hasi zen lankidetzan lan egiten. Koskorrak eta Kaskondoek beren abenturak eta adar-batasuna lantzen jarraitu zuten.

Aste honetan, larunbatean, begiraleek heziketa emozionaleko eskualdeko jardunaldietan eta Euskalerriko eskautak Bizkaiak Haur eta Gazteen Indarkeriaren Aurkako Prebentzio Protokoloan parte hartu dugu. Igandean, erdi-presentziazko mugimendu-asanbladan izan ginen ere. Bitartean, Oinirinek familia-meza ospatzera hurbildu ziren, eta gure Trebeek sakontasun handiagoz lan egin zuten beren boluntarioekin hasteko.


Hace dos semanas celebramos el paso de rama de Trebegaiak a trebeak, donde asabak, los monis y las ramas nos reunimos en una bonita celebración. Azkarrak siguen trabajando la metodología de su rama y ya estan repartidos en cargos. Oinarinak empezó a trabajar el trabajo colaborativo con su visita a la huerta de Sastraka.
Koskorrak y Kaskondoak siguieron trabajando sus aventuras y la unidad de rama.

Esta semana, el sábado el monitorado nos hemos estado formado en jornadas de zona en educación emocional y en el Protocolo de prevención contra la violencia en al infancia y la juventud elavorado por Euskalerriko eskautak Bizkaia. El domingo asistimos a la asamblea del movimiento de forma semi-presencial.
De mientras, Oinarinak se acerco a la celebración de la misa familiar y nuestras Trebeak trabajaron con mas profundidad la descubierta que les ayudara a empezar con su voluntariado.

 

Partekatu!